Print:

Contact:

Telefon:

0744.538.784

0744.271.134

E-mail:

suspensia@yahoo.com

SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL
J40/13101/1992
CUI: 4452
Str. Fantanica nr.38
corp 1, et.3, cam.56
sector 2, Bucuresti

 

 

PROTECTIA DATELOR PERSONALE / POLITICA DE CONFIDENTIALITATE / TERMENI SI CONDITII


I. PROTECTIA DATELOR PERSONALE / POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL din Bucuresti este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. xxx XXX.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul agentiilor de publicitate, SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL cu punct de lucru in strada Fantanica nr.38,corp 1, camera 56, etaj 3, sector 2, Bucuresti, Nr. 13, CIF 4452, cod poşta 021805, e-mail: contact@suspensia.ro, tel. 0744538784, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. Xxx XXX, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii.
Dezvăluirea datelor cu caracter personal constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră pentru prelucrarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.
SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art. 12);
• dreptul de acces la date (art. 13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
• dreptul la opoziţie (art. 15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
• dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

Operatorul datelor cu caracter personal detine site-urile www.suspensia.ro si www.everyday-publicitate.ro. Datele obtinute de catre SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL, in cursul navigarii pe aceste websit-uri, pot fi prelucrate, in scop statistic si de marketing, de compania SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL si de catre partenerii sai, cu respectarea confidentialitatii si securitatii datelor. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt administrate in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.
Datele prelucrate de Google și Facebook sunt transferate în SUA în următoarele scopuri: personalizarea preferințelor dumneavoastra, publicitatea și gestionarea rețelelor sociale.
De asemenea, vom folosi Google, ca un furnizor tert, pentru a servi reclame SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL pe alte site-uri. Google utilizează ceea ce se numește un " DART cookie", pentru a-i permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori pe baza vizitelor pe site-urile participante. Ca urmare a utilizării noastre de Google ca furnizor și utilizarea de cookie-uri DART, reclamele pe care le veti observa pe internet, ar putea, în unele cazuri, să fie bazate pe vizita dumneavoastră pe site-ul nostru. Puteți opta sa nu fiti inclus in acest program (Google Analytics pentru Display Advertising) și puteti personaliza anunțurile Google din Rețeaua de Display, folosind pagina Google Ads Settings.

Potrivit legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an. Aveti de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, puteti solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Aveti dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior. Totodata, aveti dreptul de a va adresa justitiei. Cererea dumneavoastra scrisa trebuie sa fie datata si semnata si sa ne fie transmisa pe adresa strada Fantanica nr.38,corp 1, camera 56, etaj 3, sector 2, Bucuresti.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa contact@suspensia.ro.Am citit cele enunţate mai sus și declar ca sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de prelucrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţii companie SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL.

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 2, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:
      • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
      • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale;
      • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;
      • Confidentialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
      • Consimţamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimţamantul in mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
      • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
      • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
      • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

      • dreptul de a obtine de la SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL, la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL;
      • dreptul de a obtine de la SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL, la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
      • dreptul de a obtine de la SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL, la cerere și in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
      • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
      • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
• Regulamentul intern de organizare si funcţionare al SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu character personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei;
• Personalul SC SUSPENSIA IMPORT EXPORT SRL este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
• Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user si parola;
• Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;

Rezolvarea Disputelor

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamatii cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la contact@suspensia.ro.


II. TERMENI SI CONDITII


1. DEFINITII SI TERMENI
Suspensia – este denumirea comerciala a S.C. Suspensia Import Export S.R.L., persoana juridica avand sediul social in Bucuresti, Str. Aleea Dobrina nr.2 bl.49 sc.2 et.3 ap.57 sector 2, cod poştal 022252, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/13101/1992, cod unic de inregistrare fiscala 4452, Punct de lucru in strada Fantanica nr.38, corp 1, camera 56, etaj 3, sector 2, Bucuresti, cod poştal 021805, e-mail: contact@suspensia.ro, tel. 0744538784
Vanzator – Suspensia.
Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica efectueaza o Comanda.
Site-uri  – domeniul www.suspensia.ro si www.everyday-publicitate.ro
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.
Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.
Continut

•   toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•   continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•   orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;

•   informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;

•   informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;

•   date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Document – prezentele Termene si Conditii.
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Suspensia, Cumparatorului, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.
2.5. Pentru Comenzile ce urmeaza a fi livrate la sediu si punctele de lucru, preturile si rezervarile Bunurilor si/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecisidoua) de ore de la inregistrarea Comenzii de catre Cumparator.
2.6. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achizitionate.

3. POLITICA DE VANZARE
3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzi ii este permis oricarui Client/Cumparator.
Pentru motive justificate Suspensia isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Suspensia. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al Suspensia, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
3.3. Suspensia poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care Suspensia are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
3.4. In cazul platilor ramburs Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
3.5. Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, fara informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA
5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Suspensia, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Suspensia, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Suspensia asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Suspensia.
5.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Suspensia si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Suspensia cu referire la acel Continut.
5.4. Clientul/Cumparatorul nu poate copia, transfera si/sau utiliza Continut in scopuri personale sau non-comerciale.
5.5. In cazul in care Suspensia confera Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Suspensia pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Continut transmis catre Client sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Suspensia si/sau al angajatului/prepusului Suspensia care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.
5.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata comandat, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Comandarea unui Bun/Serviciu, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.
6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
6.4.1. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
6.4.2. termenul de productie si livrare cerut de catre Cumparator nu poate fi respectat de catre Vanzator;
6.4.3. materialele necesare productiei pentru comanda nu se regasesc in stocul furnizorilor Vanzatorului.
6.5. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract sumele achitate vor fi returnate dupa cum urmeaza:
- pentru produse ce nu se personalizeaza, in 7 zile calendaristice de la primirea produsului, suma se integreaza integral in urma returnarii produsului de catre Cumparator in aceeasi stare in care a fost primit: fara zgarieturi, urme de utilizare, cu toate ambalajele in care produsul a fost primit de catre Cumparator.
- pentru produse ce nu se personalizeaza, daca au trecut mai mult de 7 zile calendaristice de la primirea produsului, acestea nu se pot returna si nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparatorului.
- pentru produse ce se personalizeaza, acestea nu se pot returna si nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparatorului.
- pentru servicii prestate, nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparatorului.
- pentru servicii neprestate, se returneaza suma integral Clientului/Cumparatorului.
6.6 Sumele ce trebuie returnate vor fi returnate dupa cum urmeaza:
6.6.1. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ prin virament bancar;
6.7. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
7.1.3. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.4. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator;
7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;;
7.1.8. contractele în cazul cărora Cumparatorul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 

8.CONFIDENTIALITATE

8.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator/Client Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.
8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

 
9. PUBLICITATE
9.1. E-mail-urile Suspensia sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Suspensia. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

10. FACTURARE – PLATA
10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.suspensia.ro pot fi afisate in RON si sunt afisate fara TVA, atat in pagina fiecarui produs.
10.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
10.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele sale sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi.

11. LIVRAREA BUNURILOR
11.1. Vanzatorul se obliga sa livreze Bunurile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator sau in la sidiul sau punctual de lucru Suspensia, conform optiunii Clientului.
11.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
11.3. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

12. GARANTII
Toate Bunurile comercializate de catre Suspensia, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi, si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte sau sunt produse de catre Suspensia.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

14. RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Suspensia, acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.

Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin trimiterea Comenzii prin e-mail sau telefonic.